Si bloke Afekte Efikasite

Si bloke afekte efikasite

Gen twa rezon fondamantal pou kijan operasyon regilye blokaj blokaj diminye pwodiktivite: premye, mank de konesans. Travayè yo pa pral reyalize valè pou yo pran mezi sekirite yo si yo pa konnen kisa ki pral fè mal yo ak sa ki pral lakòz machin nan kòmanse san atann. Yo bezwen bon fòmasyon ak konsèy sou pwosesis la bloke pou aparèy espesifik pou yo konnen ki jan ak poukisa yo pwoteje tèt yo. Dezyèmman, si kilti nan espas travay se youn nan pran nenpòt ki aksyon jwenn travay la fè, anplwaye a ap konsidere si tan ki pase anvan chak seri vo li. Malerezman, done yo montre ke yo souvan pran move desizyon epi pran rakoursi. Travayè an plis kalifye, pi vit ak ankò operasyon fèmen an ka aplike. Sa a te vin yon fason woutin pou yo pote soti nan devwa yo epi yo kontinye travay nan chemen dwat la. Twazyèmman, mank de resous ki nesesè yo. Si pa gen okenn dosye pwosesis bloke pou referans e pa gen fòmasyon ekipman espesifik, erè ap toujou rive. Si ekipman sekirite a pa nan men, travayè gen plis chans pou yo panse de fwa pou jwenn li epi bloke li. Si konpayi an neglije bay bon jan resous oswa konsèy, travayè ka konsidere konpòtman an sekirite tolerabl.